Flower

CU Radio

สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน สร้างสรรค์และเผยแพร่เนื้อหาความรู้ ข่าวสาร สาระบันเทิงที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ประชาชน

รายการวิทยุ “คลินิก 101.5”

สถานีวิทยุจุฬาฯ FM 101.5 MHz

 

มิติการเยียวยา – การให้คำแนะนำการดูแลจิตใจ โดยอาจารย์คณะจิตวิทยา จุฬาฯ
ออกอากาศ ทุกวันศุกร์ เวลา 10.30-10.55 น.

โดย คุณอรอุมา พงษ์แสง (ถึงปี 2566) และปัจจุบัน คุณพิมพ์ลลิตภัทร รภภิรมย์ 
ผู้ดำเนินรายการประจำสถานีวิทยุจุฬาฯ 

 

 

 

เรื่อง
วิทยากร
วันที่
ทำอย่างไรจึงจะเข้าถึงใจ
อ. ดร.วรัญญู กองชัยมงคล 31 พ.ค. 2567
จิตวิทยาห้องฉุกเฉิน
อ. ดร.ภัคนันท์ จิตต์ธรรม 29 พ.ค. 2567
ฮีโร่สร้างได้ด้วยตัวเราเอง
รศ. ดร.เรวดี วัฒฑกโกศล 24 พ.ค. 2567
ความเมตตากรุณาต่อตนเอง อ. ดร.พูลทรัพย์ อารีกิจ 17 พ.ค. 2567
ปรับความคาดหวังของพ่อแม่ : คาดหวังอย่างไรให้ลูกได้ดี
อ. ดร.พิมพ์จุฑา นิมมานภิรัตน์ 3 พ.ค. 2567
เช็คสถานะความสุข
รศ. ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ 26 เม.ย. 2567
การให้คำปรึกษาแบบคู่ (couple counseling)
อ. ดร.พนิตา เสือวรรณศรี 19 เม.ย. 2567
ความสำคัญของการนอนหลับต่อการทำงานของสมอง
อ. ดร.พจ ธรรมพีร 12 เม.ย. 2567
การสื่อสารอย่างเข้าอกเข้าใจในที่ทำงาน (empathetic communication)
ผศ. ดร.ประพิมพา จรัลรัตนกุล 5 เม.ย. 2567
การดูแลสิทธิทางร่างกายของเด็ก ผศ. ดร.นิปัทม์ พิชญโยธิน 29 มี.ค. 2567
นอนไม่ได้เพราะใจไม่หลับ ผศ. ดร.ทิพย์นภา หวนสุริยา 22 มี.ค. 2567
วิธีการรับมือกับความเครียด
ผศ. ดร.ณัฐสุดา เต้พันธ์ 15 มี.ค. 2567
การทำบ้านให้เป็น safe zone
อ.อาภาพร อุษณรัศมี 8 มี.ค. 2567
กล้าที่จะดีกว่าเดิม – The courage to be the better version of me
ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีจันทร์นิล 1 มี.ค. 2567
Empathy ความเข้าอกเข้าใจ
อ. ดร.เจนนิเฟอร์ ชวโนวานิช 23 ก.พ. 2567
การกลั่นแกล้งรังแกกันในโรงเรียน
อ. ดร.จิรภัทร รวีภัทรกุล 16 ก.พ. 2567
ความเมตตากรุณาต่อตนเอง
คุณจิรีรัตน์ สิทธิวงศ์ 9 ก.พ. 2567
แนวทางในการสร้างความมั่นใจเพื่อเพิ่มโอกาสความสำเร็จ
ผศ. ดร.กุลยา พิสิษฐ์สังฆการ 5 ม.ค. 2567
ความคิดวกไปวนมา
อ. ดร.กฤษณ์ อริยะพุทธิพงศ์ 29 ธ.ค. 2566
การตั้งปนิธาณปีใหม่ให้มีสุขภาพดีอายุยืนยาว
ศ. ดร.อรัญญา ตุ้ยคำภีร์ 15 ธ.ค. 2566
การสร้างความสุข
ผศ. ดร.อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 8 ธ.ค. 2566
พฤติกรรมบำบัดทางปัญญากับภาวะสมองเสื่อม
อ. ดร.สุภสิรี จันทวรินทร์ 1 ธ.ค. 2566
ผู้ใหญ่วัยเริ่ม อ. ดร.จิรภัทร รวีภัทรกุล 24 พ.ย. 2566
ภาวะหมดไฟในการทำงาน ผศ. ดร.สมบุญ จารุเกษมทวี 17 พ.ย. 2566
การคิดเชิงออกแบบ (Design thinking) อ. ดร.วิทสินี บวรอัศวกุล 10 พ.ย. 2566
เทคนิคการโน้มน้าวใจ Door in the face ผศ. ดร.วัชราภรณ์ บุญญศิริวัฒน์ 20 ต.ค. 2566
เพียงแค่กล่าวขอบคุณก็ทำให้รู้สึกดีได้ รศ. ดร.เรวดี วัฒฑกโกศล 13 ต.ค. 2566
การรับมือกับความรู้สึกผิด
ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีจันทร์นิล 29 ก.ย. 2566
การมองบวกบนพื้นฐานความเป็นจริง
อ. ดร.พูลทรัพย์ อารีกิจ 22 ก.ย. 2566
การดูแลผู้สูงวัยในครอบครัว รศ. ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ 15 ก.ย. 2566
จิตวิทยากับการรับมือมิจฉาชีพ อ. ดร.พนิตา เสือวรรณศรี 8 ก.ย. 2566
ความโน้มเอียงในการจดจำสิ่งที่เป็นลบมากกว่าสิ่งที่เป็นบวก Negativity Bias อ. ดร.พจ ธรรมพีร 1 ก.ย. 2566
ผู้นำเชิงบวกและความสุขในการทำงาน ผศ. ดร.ประพิมพา จรัลรัตนกุล 25 ส.ค. 2566
Growth mindset ความคิดที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จในการเรียนและการทำงาน อ. ดร.ศุภณัฐ ศรีอุทัยสุข 18 ส.ค. 2566
ปัญหาสุขภาพจิตและการนอนไม่หลับ ผศ. ดร.ทิพย์นภา หวนสุริยา 11 ส.ค. 2566
ลักษณะของผู้มีความหวัง ผศ. ดร.ณัฐสุดา เต้พันธ์ 4 ส.ค. 2566
อคติทางความคิด อ. ดร.เจนนิเฟอ์ ชวโนวานิช 28 ก.ค. 2566
อัตลักษณ์ในวัยรุ่น อ. ดร.จิรภัทร รวีภัทรกุล 21 ก.ค. 2566
ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ
ผศ. ดร.กุลยา พิสิษฐ์สังฆการ 7 ก.ค. 2566
AI กับบทบาทที่ปรึกษาทางจิตวิทยา
อ. ดร.กฤษณ์ อริยะพุทธิพงศ์ 23 มิ.ย. 2566
สอนลูกจัดการอารมณ์อย่างไรให้ได้ผลดีตลอดชีวิต
อ.อาภาพร อุษณรัศมี 16 มิ.ย. 2566
การดูแลผู้สูงวัยที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง
ศ. ดร.อรัญญา ตุ้ยคำภีร์ 9 มิ.ย. 2566
บุคลิกภาพแบบอำนาจนิยม ผศ. ดร.อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 2 มิ.ย. 2566
สื่อสารอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ ผศ. ดร.หยกฟ้า อิศรานนท์ 26 พ.ค. 2566
การเสริมสร้างให้เด็กมีจิตใจที่เข้มแข็ง (resilience) อ. ดร.สุภสิรี จันทวรินทร์ 19 พ.ค. 2566
ทฤษฎีสมคบคิดที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ รศ.สักกพัฒน์ งามเอก 5 พ.ค. 2566
เพราะมีความหวังจึงมีพลังชีวิต ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีจันทร์นิล 28 เม.ย. 2566
การออกแบบความคิด (mindset) อ. ดร.วิทสินี บวรอัศวกุล 21 เม.ย. 2566
ความเชื่อว่าเรื่องร้าย ๆ จะไม่เกิดขึ้นกับเรา ผศ. ดร.วัชราภรณ์ บุญญศิริวัฒน์ 14 เม.ย. 2566
ที่ว่างของความรัก อ. ดร.วรัญญู กองชัยมงคล 7 เม.ย. 2566
การประคับประคองความรัก ผศ. ดร.หยกฟ้า อิศรานนท์ 31 มี.ค. 2566
ถ้าเราเชื่อว่าเราทำได้เราก็จะทำสำเร็จ ผศ. ดร.เรวดี วัฒฑกโกศล 24 มี.ค. 2566
การสื่อสารในงานบริการสุขภาพ อ. ดร.ภัคนันท์ จิตต์ธรรม 17 มี.ค. 2566
การสื่อสารอย่างสันติ อ. ดร.พูลทรัพย์ อารีกิจ 10 มี.ค. 2566
ความรักความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัว รศ. ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ 3 มี.ค. 2566
การ bully ในโรงเรียน อ. ดร.พนิตา เสือวรรณศรี 24 ก.พ. 2566
การดูแลจิตใจกับการเผชิญภัยพิบัติ ผศ. ดร.จุฑาทิพย์ วิวัฒนาพันธุวงศ์ 17 ก.พ. 2566
การพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์กับคู่รัก และการรักตัวเอง ผศ. ดร.ประพิมพา จรัลรัตนกุล 10 ก.พ. 2566
การดูแลสุขภาพใจของผู้สูงวัย อ. ดร.นิปัทม์ พิชญโยธิน 3 ก.พ. 2566
การรักษาเป้าหมายที่ตั้งไว้ (ตอนปีใหม่) อ. ดร.เจนนิเฟอร์ ชวโนวานิช 27 ม.ค. 2566
รูปแบบความสุข ผศ. ดร.ทิพย์นภา หวนสุริยา 20 ม.ค. 2566
การมีความหวัง ผศ. ดร.ณัฐสุดา เต้พันธ์ 13 ม.ค. 2566
พัฒนาการทางการพูด (ช้า) คุณณัฏฐภรณ์ ขุนไชย 6 ม.ค. 2566
คุยกับลูกอย่างไรให้ได้ผล อ. ดร.นิปัทม์ พิชญโยธิน 30 ธ.ค. 2565
การสื่อสารเพื่อสร้างความปลอดภัยทางใจ อ. ดร.พูลทรัพย์ อารีกิจ 16 ธ.ค. 65
การสื่อสารกับผู้สูงวัย ผศ. ดร.หยกฟ้า อิศรานนท์ 9 ธ.ค. 65
ทฤษฎีการกำหนดตัวเอง self-determination theory ผศ. ดร.อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 2 ธ.ค. 65
รูปแบบความคิดที่อาจทำให้สุขภาพจิตแย่ลง อ. ดร.สุภสิรี จันทวรินทร์ 25 พ.ย. 65
สิทธิและหน้าที่เด็ก ผศ. ดร.สุภลัคน์ ลวดลาย 18 พ.ย. 65
การสร้างความสุขด้วยการคิดบวก ผศ. ดร.เรวดี วัฒฑกโกศล 4 พ.ย. 64
การลดความเครียดในที่ทำงาน อ. ดร.วิทสินี บวรอัศวกุล 28 ต.ค. 65
การยืนยันตนเอง เทคนิคดีต่อใจในวันที่ล้มลง
ผศ. ดร.วัชราภรณ์ บุญญศิริวัฒน์ 21 ต.ค. 65
ร่างกฎของกพ.ว่าด้วยการห้ามผู้มีอารมณ์ผิดปกติเด่นชัดและรุนแรงเข้ารับราชการพลเรือน
อ. ดร.ภัคนันท์ จิตต์ธรรม 30 ก.ย. 65
การเมตตาตนเอง
อ. ดร.พูลทรัพย์ อารีกิจ 23 ก.ย. 65
แนวทางในการสร้างความสุข
รศ. ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ 16 ก.ย. 65
การให้เด็กเรียนรู้เรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ
อ. ดร.นิปัทม์ พิชญโยธิน 26 ส.ค. 65
จิตวิทยากับการใช้เหตุผล และตรรกะวิบัติ อ. ดร.กฤษณ์ อริยะพุทธิพงศ์ 19 ส.ค. 65
การวิจัยทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับนิสิตนักศึกษาที่ติดโควิด-19 ผศ. ดร.จุฑาทิพย์ วิวัฒนาพันธุวงศ์ 5 ส.ค. 65
บัญชีในใจ (mental account) ผศ.สักกพัฒน์ งามเอก 29 ก.ค. 65
ความเหงาและว้าเหว่ในผู้สูงอายุ ศ. ดร.อรัญญา ตุ้ยคำภีร์ 15 ก.ค. 65
งานวิจัยเกี่ยวกับการยอมรับ/การกีดกัดบุคคลข้ามเพศในการทำงาน ผศ. ดร.วัชราภรณ์ บุญญศิริวัฒน์ 8 ก.ค. 65
กรณีศึกษาจิตวิทยาจากข่าว ผศ. ดร.อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1 ก.ค. 65
ความสำคัญของผู้ที่มีอิทธิพลในสื่อ อ. ดร.สุภสิรี จันทวรินทร์ 24 มิ.ย. 65
พฤติกรรมการทำร้ายเด็กและเยาวชน ผศ. ดร.สุภลัคน์ ลวดลาย 17 มิ.ย. 65
การระมัดระวังการโพสต์รูปในโซเชียลมีเดีย อ. ดร.นิปัทม์ พิชญโยธิน 10 มิ.ย. 65
แนวทางในการจัดการความเครียด ผศ. ดร.สมบุญ จารุเกษมทวี 3 มิ.ย. 65
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ชีวิตการทำงาน อ. ดร.วิทสินี บวรอัศวกุล 27 พ.ค. 65
ความหมายของการมีชีวิต อ. ดร.วรัญญู กองชัยมงคล 13 พ.ค. 65
การสร้างความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ผศ. ดร.เรวดี วัฒฑกโกศล 6 พ.ค. 65
การสื่อสารที่สร้างความปลอดภัยทางใจ อ. ดร.พูลทรัพย์ อารีกิจ 29 เม.ย. 65
บุคลิกภาพของผู้สมัครรับเลือกตั้ง อ. ดร.ภัคนันท์ จิตต์ธรรม 22 เม.ย. 65
การสื่อสารของคนในครอบครัวที่มีวัยหลากหลาย รศ. ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ 15 เม.ย. 65
การปรับสภาพจิตใจของคนในครอบครัว ในช่วง Covid19 อ. ดร.พนิตา เสือวรรณศรี 8 เม.ย. 65
ความทรงจำ อ. ดร.พจ ธรรมพีร 1 เม.ย. 65
การทำงานที่หลอมรวมอย่างลงตัว ผศ. ดร.ประพิมพา จรัลรัตนกุล 25 มี.ค. 65
พ่อแม่สังเกตของพัฒนาการของเด็กอย่างไร ว่าปกติหรือช้ากว่าวัย ณัฏฐภรณ์ ขุนไชย 18 มี.ค. 65
การนำเสนอข้อมูลในสื่อของกลุ่ม LGBT+ อ. ดร.ทิพย์นภา หวนสุริยา 11 มี.ค. 65
ปรับชีวิตอย่างไรให้ปลอดภัยจาก Cyber Bullying ผศ. ดร.ณัฐสุดา เต้พันธ์ 4 มี.ค. 65
การสื่อสารให้ลูกเกิดความมั่นใจ อ. ดร.นิปัทม์ พิชญโยธิน 25 ก.พ. 65
ความคิดสร้างสรรค์ พรสวรรค์ที่พัฒนาได้ ผศ.ชูพงศ์ ปัญจมะวัต 18 ก.พ. 65
วันแห่งความรัก รู้จักรักตัวเอง อ. ดร.เจนนิเฟอร์ ชวโนวานิช 11 ก.พ. 65
วิทยฐานะจิตวิทยา อ. ดร.จุฑาทิพย์ วิวัฒนาพันธุวงศ์ 4 ก.พ. 65
ตระหนักไม่ตระหนกเมื่อเผชิญกับความเครียด จิรีรัตน์ สิทธิวงศ์ 28 ม.ค. 65
การก้าวเข้าสู่วัยรุ่น อ. ดร.จิรภัทร รวีภัทรกุล 21 ม.ค. 65
ความสุขอยู่ที่ใด มีปัจจัยอะไรช่วยบ้าง ผศ. ดร.กุลยา พิสิษฐ์สังฆการ 14 ม.ค. 65
การตั้งปณิธานปีใหม่ เคล็ดลับบรรลุเป้าหมายให้ได้ในปีนี้  อ. ดร.กฤษณ์ อริยะพุทธิพงศ์ 7 ม.ค. 65
การเลี้ยงลูกเชิงบวก Connect before correct อ.อาภาพร อุษณรัศมี 31 ธ.ค. 64
เพิ่มพลังบวกให้ตนเองด้วยการขอบคุณ ผศ. ดร.อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 24 ธ.ค. 64
การจัดการความเหงา ผศ.ชูพงศ์ ปัญจมะวัต 17 ธ.ค. 64
คุยกับลูกอย่างไรให้ได้ผล อ. ดร.นิปัทม์ พิชญโยธิน 10 ธ.ค. 64
การดูแลเด็กวัยซน ณัฏฐภรณ์ ขุนไชย 3 ธ.ค. 64
วิกฤตวัยกลางคน Midlife crisis จิรีรัตน์ สิทธิวงศ์ 26 พ.ย. 64
การเล่านิทานสานสัมพันธ์ในครอบครัว อ.อาภาพร อุษณรัศมี 19 พ.ย. 64
การ bully ทางคำพูด ผศ. ดร.อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 12 พ.ย. 64
ภาวะหมดไฟในการเรียน ผศ. ดร.หยกฟ้า อิศรานนท์ 5 พ.ย. 64
แนวทางปฏิบัติต่อลูกอย่างไรให้เหมาะสม ผศ. ดร.สุภลัคน์ ลวดลาย 29 ต.ค. 64
องค์ประกอบของความสุข อ. ดร.สมบุญ จารุเกษมทวี 22 ต.ค. 64
การเสริมสร้างกำลังใจในการทำงาน อ. ดร.วิทสินี บวรอัศวกุล 15 ต.ค. 64
การสวมหน้ากากอนามัยกับความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัว ผศ. ดร.วัชราภรณ์ บุญญศิริวัฒน์ 8 ต.ค. 64
ส่องกระจกมองตัวเอง อ. ดร.วรัญญู กองชัยมงคล 1 ต.ค. 64
การสื่อสารในยุคโควิด 19 อ. ดร.ภัคนันท์ จิตต์ธรรม 24 ก.ย. 64
การดูแลจิตใจตนเองระหว่างการระบาดของโรคโควิด 19 อ. ดร.พนิตา เสือวรรณศรี 17 ก.ย. 64
แนวทางการปรับตัวในการเรียนออนไลน์ อ. ดร.พจ ธรรมพีร 10 ก.ย. 64
อำนาจช่วยลดทอนความเห็นใจได้หรือไม่ ผศ. ดร.ประพิมพา จรัลรัตนกุล 3 ก.ย. 64
การดูแลเด็กในช่วงที่มีการเรียนอยู่ที่บ้าน อ. ดร.นิปัทม์ พิชญโยธิน 27 ส.ค. 64
เทคนิควิธีคิดสร้างสุข อ. ดร.ทิพย์นภา หวนสุริยา 20 ส.ค. 64
การฟื้นพลังจากความเครียด ผศ. ดร.ณัฐสุดา เต้พันธ์ 13 ส.ค. 64
เพิ่มทักษะชีวิตในยุคโควิด 19 ผศ.ชูพงศ์ ปัญจมะวัต 6 ส.ค. 64
การเห็นคุณค่าในตนเอง อ. ดร.เจนนิเฟอร์ ชวโนวานิช 30 ก.ค. 64
โครงการสำรวจสุขภาวะของนิสิตจุฬาฯ อ. ดร.จุฑาทิพย์ วิวัฒนาพันธุวงศ์ 23 ก.ค. 64
ตรวจสอบสุขภาพใจในช่วงโควิด-19 ผศ. ดร.กุลยา พิสิษฐ์สังฆการ 16 ก.ค. 64
แนวทางทางจิตวิทยา เมื่อบ้านกลายเป็นโรงเรียน อ. ดร.นิปัทม์ พิชญโยธิน 9 ก.ค. 64
อคติในการตัดสินใจ อ. ดร.กฤษณ์ อริยะพุทธิพงศ์ 2 ก.ค. 64
ความไว้เนื้อเชื่อใจที่ส่งผลต่อพัฒนาการของเด็ก อ.อาภาพร อุษณรัศมี 25 มิ.ย. 64
พัฒนาชีวิต พัฒนาความคิด ผศ. ดร.อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 18 มิ.ย. 64
พฤติกรรมติดลบกับผลกระทบที่เกิดขึ้น ผศ. ดร.สุภลัคน์ ลวดลาย 11 มิ.ย. 64
เจตคติรังเกียจกลุ่มในภาวะโควิด 19 อ. ดร.หยกฟ้า อิศรานนท์ 4 มิ.ย. 64
การแก้ปัญหาการหมดไฟในการทำงาน อ. ดร.สมบุญ จารุเกษมทวี 28 พ.ค. 64
แนวทางการจัดการความเครียด อ. ดร.วิทสินี บวรอัศวกุล 21 พ.ค. 64
การโน้มน้าวใจในการรับวัคซีน : การประยุกต์ความรู้ด้านจิตวิทยาสังคม ผศ. ดร.วัชราภรณ์ บุญญศิริวัฒน์ 14 พ.ค. 64
แนวทางการบริหารจิตใจในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 อ. ดร.วรัญญู กองชัยมงคล 7 พ.ค. 64
การแบ่งพรรคแบ่งพวก อ. ดร.ภัคนันท์ จิตต์ธรรม 30 เม.ย. 64
การเหยียดเชื้อชาติ (Asian Hate) อ. ดร.พนิตา เสือวรรณศรี 23 เม.ย. 64
ความเครียดของสมาชิกครอบครัวที่ต้องแยกกันกักตัวในช่วง COVID-19 อ. ดร.พจ ธรรมพีร 16 เม.ย. 64
ผลกระทบของวัยรุ่นในช่วงการแพร่ระบาด COVID-19 ผศ. ดร.ประพิมพา จรัลรัตนกุล 9 เม.ย. 64
มีลูกคนเดียวดีหรือไม่ อ. ดร.นิปัทม์ พิชญโยธิน 2 เม.ย. 64
แนวทางการพูดคุยกับคนที่คิดต่าง อ. ดร.ทิพย์นภา หวนสุริยา 26 มี.ค. 64
เก็บบทเรียนในสถานการณ์ COVID-19 ผศ. ดร.ณัฐสุดา เต้พันธ์ 19 มี.ค. 64
มีความหวังอย่างไรในช่วง COVID-19 อ. ดร.เจนนิเฟอร์ ชวโนวานิช 12 มี.ค. 64
จะฝึกตนเองอย่างไรให้เป็นนักคิด ผศ.ชูพงศ์ ปัญจมะวัต 5 มี.ค. 64
การจัดทำคุณวุฒิวิชาชีพจิตวิทยา อ. ดร.จุฑาทิพย์ วิวัฒนาพันธุวงศ์ 26 ก.พ. 64
แรงจูงใจในการออมเงิน อ. ดร.จิรภัทร รวีภัทรกุล 19 ก.พ. 64
ใจสงบสยบความกลัวต่อการเปลี่ยนแปลง ผศ. ดร.กุลยา พิสิษฐ์สังฆการ 12 ก.พ. 64
จิตวิทยากับการออกแบบในชีวิตประจำวัน อ. ดร.กฤษณ์ อริยะพุทธิพงศ์ 5 ก.พ. 64
การใช้การสื่อสารเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการรับมือภัย COVID-19 อ. ดร.ภัคนันท์ จิตต์ธรรม 8 ธ.ค. 63
ความขัดแย้งภายในครอบครัว อ. ดร.วรัญญู กองชัยมงคล 1 ธ.ค. 63
ความคิดต่างวัยปรับใจอย่างไรดี ผศ. ดร.สุภลัคน์ ลวดลาย 10 พ.ย. 63
แนวทางดูแลจิตใจในภาวะวิกฤต ผศ. ดร.กุลยา พิสิษฐ์สังฆการ 3 พ.ย. 63
ประสบการณ์ในวัยเด็กส่งผลกระทบในตอนโตอย่างไรบ้าง ผศ. ดร.ณัฐสุดา เต้พันธ์ 13 ต.ค. 63
การทำงานแบบปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง อ.อิสระ พัฒนะศึกษา 6 ต.ค. 63