รองศาสตราจารย์สักกพัฒน์ งามเอก

อาจารย์ประจำแขนงวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ

  • Email
    Sakkaphat.N@chula.ac.th
  • Phone Number
    02-218-1180
  • Office
    คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ ชั้น 8
Flower

ประวัติ


I teach courses on psychological testing and assessment, testing in industrial and organization, use of tests in development psychology, psychology of judgment and decision making, and various topics in research methodology and statistics. My research interests focus primarily on developing and validating psychological measures for use in applied settings, helping performers reach and go beyond their potentialities, and enhancing GLBTQ+ health and well-being. My research programs pursue a utilization of some recent advances in quantitative methods such as item response modeling, structural equation modeling, and meta-analysis.


 

การศึกษา


UNIVERSITY OF WEST FLORIDA
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (เกียรตินิยม)

 

สาขาความเชี่ยวชาญ


1. PSYCHOLOGICAL TESTING AND ASSESSMENT
2. SPORT AND PERFORMANCE PSYCHOLOGY

 

ประเด็นการวิจัยที่สนใจ


1. Psychological testing and assessment in applied settings
2. Performance enhancement in applied settings (e.g., sport)
3. Positive youth development
4. Judgment and decision making
5. GLBTQ+ studies

 

Link to Scopus Profile