การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 (TCAS66)

02 Nov 2022

TCAS66 คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา

 

ประกาศรับสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.admissions.chula.ac.th

http://www.atc.chula.ac.th/TCAS/home.html

 

 

 

 

รอบที่ 1 Portfolio

รับสมัคร 4 – 14 พ.ย. 65
  • คะแนนแฟ้มสะสมผลงาน 30 คน

http://www.admissions.chula.ac.th/images/stories/36.psychology_r1-66.pdf

  • โครงการพัฒนากีฬาชาติ 2 คน

http://www.admissions.chula.ac.th/images/stories/39.sportTH_r1-66.pdf

 

 

 

 

 

 

 

รอบที่ 2 Quota

รับสมัคร 14 – 23 ก.พ. 66
  • โครงการจุฬาฯ-ชนบท 5 คน

http://www.admissions.chula.ac.th/images/stories/18.normal-ruralchula_r2_66.pdf

 

  • มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา 3 คน

http://www.admissions.chula.ac.th/images/stories/21.sport_r2_66.pdf

 

 

 

รอบที่ 3 Admission

รับสมัคร 7 – 13 พ.ค. 66
Admission รูปแบบที่ 1 – 3 จำนวน 45 คน

http://www.admissions.chula.ac.th/images/stories/chulaconfig_r3_TCAS66.pdf

 

 

 

ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารจามจุรี 8 ชั้น 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์: 0-2218-3719 | โทรสาร: 0-2218-3700 | e-mail: directadmission@chula.ac.th

 

ฝ่ายวิชาการ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ ชั้น 7 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

คุณชุติมา หงสะมัต โทรศัพท์ 02-2181312 | e-mail: Chootima.H@chula.ac.th

 

 

 

 

 

 

แชร์คอนเท็นต์นี้