ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าและนิสิตปัจจุบัน ที่ได้รับทุน Fulbright ประจำปี 2024

10 Jun 2024

 

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าและนิสิตปัจจุบัน ที่ได้รับทุน Fulbright ประจำปี 2024 เพื่อไปเรียนต่อและทำวิจัยในประเทศสหรัฐอเมริกา

 

นางสาวจันท์จ้า รัตนจันทร์ ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ – JIPP5) ได้รับทุน Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้าน Nonprofit Management ที่ Columbia University

 

นางสาวกุสุมา ลีลานราธิวัฒน์ นิสิตปริญญาเอกแขนงวิชาจิตวิทยาสังคม ได้รับทุน Fulbright Junior Researcher Scholarship เพื่อไปทำวิจัยเรื่อง The Effect of Brand Purpose on Consumer Prosocial Behaviors ที่ Claremont Graduate University

 

คณะจิตวิทยาขอชื่นชมในความมุ่งมั่น ทุ่มเท และความตั้งใจที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้สังคม และยินดีเป็นอย่างยิ่งกับความสำเร็จของนิสิตและศิษย์เก่าทั้งสองคน

 

 


 

 

Big congratulations to our current and former students on receiving the prestigious Fulbright scholarship.

 

Janja Rattanajan, our former JIPP5 student receives the Fulbright Thai Graduate Scholarship Program! Janja will be pursuing a Master’s in Nonprofit Management at Columbia University.

 

Kusuma Leelanarathiwat, our current doctoral student in the Social Psychology Program, receives the Fulbright Junior Researcher Scholarship (JRS)! Kusuma will be conducting research on brand purpose and consumer prosocial behaviors at Claremont Graduate University.

 

This remarkable achievement is a testament to their dedication, hard work, and passion for making a difference in the world.
Let’s celebrate their success and wish them both the best of luck in these exciting new chapters of their academic and professional journeys!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แชร์คอนเท็นต์นี้