รวิตา ระย้านิล

นักจิตวิทยา

  • Email
    Ravita.R@chula.ac.th
  • Phone Number
    0-2218-1183
  • Office
    คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ ชั้น 7
Flower