อาจารย์ ดร.พนิตา เสือวรรณศรี

หัวหน้าศูนย์สุขภาวะทางจิต และผู้อำนวยการหลักสูตรจิตวิทยาการปรึกษา

  • Email
    Panita.Su@chula.ac.th
  • Phone Number
    02-218-1324
  • Office
    คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ ชั้น 8
Flower

ประวัติ


Panita is a lecturer in counselling department. She is also a counselling practitioner who practised within the dialogue between the person-centred approach and psychodynamic perspectives. She currently teaches Ethics in Counselling and Psychotherapy, Person-Centred and Psychodynamic Training, and Internship Discussion courses for postgraduate counselling students. She also facilitates learning groups and supervise the students in counselling programme. Panita is a director of counselling department. She currently supervises masters and undergraduate dissertations, and potentially supervises PhD theses. Her research interests are studies on counselling practice and training, and qualitative research on social issues, especially on minority groups and cultural differences.


 

การศึกษา


UNIVERSITY OF EDINBURGH
PROFESSIONAL DOCTORATE IN PSYCHOTHERAPY AND COUNSELLING

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (เกียรตินิยม)

 

สาขาความเชี่ยวชาญ


1. COUNSELLING PSYCHOLOGY
2. SOCIAL DEVELOPMENT AND HUMAN SECURITY
3. HEALTH

 

ประเด็นการวิจัยที่สนใจ


1. Therapeutic practice in person-centred approach and psychodynamic perspectives
2. Privilege and oppression
3. Cultural diversity
4. Self and professional development

 

Link to Google Scholar Profile