ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ วิวัฒนาพันธุวงศ์

ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาตรี ภาษาไทย และอาจารย์ประจำแขนงวิชาการวิจัยจิตวิทยาประยุกต์

  • Email
    Juthatip.W@chula.ac.th
  • Phone Number
    02-218-1335
  • Office
    คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ ชั้น 8
Flower

ประวัติ


I received a scholarship from the Government of Japan’s Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) to complete my master and doctoral degrees in Japan. My Ph.D. research was about the reconstruction of Japan after facing the 2011 Great East Japan Earthquake, tsunamis, and nuclear accident. Before becoming a lecturer at the Faculty of Psychology, I started my career as a specially appointed assistant professor at Tohoku Forum for Creativity, Tohoku University, Sendai, Japan.


 

การศึกษา


TOHOKU UNIVERSITY
DOCTOR OF PHILOSOPHY, GRADUATE SCHOOL OF ARTS AND LETTERS

TOHOKU UNIVERSITY
MA, GRADUATE SCHOOL OF ARTS AND LETTERS

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (เกียรตินิยมอันดับ 1)

 

สาขาความเชี่ยวชาญ


1. DISASTER PREPARATION AND RESILIENCY
2. MENTAL HEALTH DURING DISASTER
3. AGEING SOCIETY

 

ประเด็นการวิจัยที่สนใจ


1. Disaster preparation
2. Disaster communication
3. Community resilience after disaster in Japan and Thailand
4. Environmental conservations
5. Japanese studies

 

รางวัล และ การเชิดชูเกียรติ


The Creative Research Presentation Prize of the 21st Conference of Japan Society for Emotion Researches (May, 2013)

 

ทุนวิจัย


GCRF grants (University of Warwick) for the collaboration project titled “Psychological factors underlying response to pandemic threat in a vulnerable nation: the impact of 2019-nCov on health and economic behaviour in Thailand”. (February, 2020)

 

Link to Scopus Profile 

Link to Google Scholar Profile