ประกาศรับสมัครทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนคณะ เทอมปลาย ปี 2566 (ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 10 ม.ค. 67)

01 Nov 2023

กิจการนิสิต

 

ประกาศรับสมัครทุนยกเว้นค่าเล่าเรียน เทอมปลาย ปีการศึกษา 2566

 

นิสิตคณะจิตวิทยา จุฬาฯ ระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี ที่มีความจำเป็น เดือดร้อนด้านทุนการศึกษา สนใจสมัครและขอรับใบสมัครทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนเทอมปลาย ปีการศึกษา 2566 ได้ที่ฝ่ายกิจการนิสิต

 

  • ใบสมัครจะต้องมีลายเซ็นใบรับรองการขอทุนการศึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา
  • ขอให้ใช้หลักฐานรับรองฐานะการเงินที่เป็นปัจจุบัน ไม่นำไฟล์เก่าของเดิมมาส่งเด็ดขาด
  • ส่งใบสมัครเอกสารฉบับจริงเท่านั้น ไม่รับเป็นไฟล์หรือส่งทางอีเมล

 

สามารถส่งใบสมัครได้ที่ฝ่ายกิจการนิสิต ห้อง 104/1 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 10 มกราคม 2567 ในเวลารายการ

 

>> ใบสมัครทุนยกเว้นค่าเล่าเรียน 2566 <<

 

** หากมีข้อสงสัยติดต่อพี่โต้ง 02-218- 1170 เวลาราชการ หรือสอบถามทางอีเมล Sangdern.C@chula.ac.th

 

ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566
ฝ่ายกิจการนิสิตคณะจิตวิทยา

 

 

 

 

 

ประกาศขยายเวลารับสมัครทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนเทอมปลาย 2566

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ฝ่ายกิจการนิสิตคณะจิตวิทยา

 

 

แชร์คอนเท็นต์นี้