แสดงความยินดีกับศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

17 Jun 2024

 

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 คณะจิตวิทยา เข้าแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2567

 

 

 

แชร์คอนเท็นต์นี้