ศูนย์ Life Di จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างเสริม ปรับและเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสมในวัยเด็ก ให้แก่สมาชิกเครือข่ายความร่วมมือในจังหวัดเชียงใหม่”

16 Aug 2022

จบลงไปแล้วกับโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “การสร้างเสริม ปรับและเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสมในวัยเด็ก ให้แก่สมาชิกเครือข่ายความร่วมมือในจังหวัดเชียงใหม่” ที่ทางศูนย์จิตวิทยาพัฒนาการและความสัมพันธ์ระหว่างวัย (Life Di) คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 15 ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา

 

โดยกิจกรรมนี้ จัดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างศูนย์ Life Di คณะจิตวิทยา เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ และสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 50 ท่าน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านการปรับพฤติกรรมเด็ก จริยธรรมการทำงานกับเด็ก และมีทักษะการดูแลจิตใจเมื่อเผชิญกับภาวะความเครียดในการทำงานกับเด็ก

 

การจัดอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีการปรับพฤติกรรมในเด็ก รวมถึงได้ทำแบบฝึกหัดวิเคราะห์พฤติกรรมเด็กและได้เรียนรู้การสร้างโปรแกรมปรับพฤติกรรมเด็กให้มีความเหมาะสมอย่างเข้มข้น นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมอบรมยังได้รับความรู้ในเรื่องของจริยธรรมการทำงานกับเด็กและผู้ปกครองมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง ยังได้รับความรู้เกี่ยวกับทักษะการดูแลใจเชิงจิตวิทยาในผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนาการในระดับที่มากขึ้นเช่นเดียวกัน

 

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการจัดอบรมที่น่าสนใจจาก Life Di ได้ทาง Facebook : Chulalifedi เพื่อที่จะได้ไม่พลาดโครงการที่น่าสนใจที่จะจัดขึ้นในครั้งต่อ ๆ ไปค่ะ 😊

 

สอบถามข้อมูลได้ที่ Line ID : @chulalifedi

Facebook : https://www.facebook.com/ChulaLifeDi

หรือโทรศัพท์ 02-2181339

 

 

แชร์คอนเท็นต์นี้