เชิญชวนนิสิตคณะจิตวิทยาเปิดประสบการณ์การเป็นนิสิตแลกเปลี่ยน (exchange student)

01 Apr 2024

ฝ่ายวิรัชกิจ คณะจิตวิทยา

 

ฝ่ายวิรัชกิจ คณะจิตวิทยา เชิญชวนนิสิตคณะจิตวิทยาในทุกหลักสูตร (ตรี-โท-เอก) เปิดประสบการณ์การเป็นนิสิตแลกเปลี่ยน (exchange student) กับมหาวิทยาลัยพันธมิตรชั้นนำของโลกในหลายภูมิภาค ทั้งในญี่ปุ่น (Japan) ฮ่องกง (Hong Kong) อินโดนีเซีย (Indonesia) และสหรัฐอเมริกา (USA) โดยนิสิตสามารถไปแลกเปลี่ยนได้ 1-2 ภาคการศึกษา และสามารถโอนหน่วยกิตกลับมาทางจุฬาฯ ได้

 

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อฝ่ายวิรัชกิจ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ที่ ramon.p@chula.ac.th

 

 

แชร์คอนเท็นต์นี้