ครบรอบ 111 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬา

04 Jun 2024

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐสุดา เต้พันธ์ คณบดีคณะจิตวิทยา และคุณวีระยุทธ กุลสุวิพลชัย ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคณะจิตวิทยา ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 111 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 ณ หอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ (Hall of INTANIA) อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 

 

 

แชร์คอนเท็นต์นี้