การเสวนาวิชาการออนไลน์ เรื่อง รู้จัก…เข้าใจ…แก้ไข Cyberbullying

11 Jul 2024

 

ขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ เรื่อง

 

รู้จัก…เข้าใจ…แก้ไข Cyberbullying

 

โดย โครงการ “Smarter Life by Psychology รู้จักเข้าใจ Cyberbullying” คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567 เวลา 12.30 – 15.30 น.ศูนย์การเรียนรู้อเนกประสงค์ อุทยานการเรียนรู้ TK Park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบซูม (Zoom meeting) 

 

 

 

 

วิทยากร

 • คุณณัญช์ภัคร์ พูลสวัสดิ์ (คุณเต้ย)
  ผู้จัดการแผนก/บรรณาธิการ/โปรดิวเซอร์ รายการครอบครัวบันเทิง เรื่องเล่าเช้านี้ ช่อง 3
 • คุณกวิสรา สิงห์ปลอด (คุณมายยู)
  ศิลปินอิสระ และ อินฟลูเอนเซอร์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐสุดา เต้พันธ์
  หัวหน้าโครงการฯ คณบดี และอาจารย์ประจำแขนงวิชาจิตวิทยาการปรึกษา คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หยกฟ้า อิศรานนท์
  รองหัวหน้าโครงการฯ รองคณบดี อาจารย์ประจำแขนงวิชาจิตวิทยาสังคม และอาจารย์ประจำแขนงวิชาการวิจัยจิตวิทยาประยุกต์ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ผู้ดำเนินรายการ

 • คุณรวีโรจน์ เลิศพิภพเมธา (คุณวี)
  DJ คลื่น Eazy fm102.5 และพิธีกร

 

กำหนดการ

 

  เวลา
รายการ
 12.30 – 13.15 น.
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
 13.15 – 13.30 น.
พิธีเปิดงาน โดย อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้แทนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
 13.30 – 15.15 น.
การเสวนาวิชาการ เรื่อง รู้จัก…เข้าใจ…แก้ไข Cyberbullying
 15.15 – 15.30 น.
Q&A และกล่าวปิดการเสวนาออนไลน์

 

** กำหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **

 

 

ประเด็นการเสวนา

 • สถานการณ์การกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์ (Cyberbullying) ในปัจจุบัน ทั้งในมุมมองของนักวิชาการและประสบการณ์ของวิทยากร
 • วิธีการรับมือและจัดการกับปัญหา Cyberbullying ที่ผ่านมา และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
 • ปัจจัยทางจิตวิทยาที่อธิบายถึงสาเหตุที่บุคคลกลั่นแกล้งผู้อื่นทางออนไลน์
 • แนวทางการลดพฤติกรรม Cyberbullying
 • บทบาทของผู้พบเห็นเหตุการณ์ Cyberbullying ที่เป็นส่วนสำคัญต่อการลดหรือเพิ่มปัญหา

 

 

สมัครเข้าร่วมได้ทาง https://forms.gle/JbE45cVxLFamkXVX7

 

—————————– ไม่มีค่าใช้จ่าย ———————————-

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่ คุณวาทินี 02-218-1307 อีเมล wathinee.s@chula.ac.th

แชร์คอนเท็นต์นี้