การเสวนาวิชาการออนไลน์ เรื่อง รู้จัก…เข้าใจ Cyberbullying

17 Aug 2023

 

ขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการออนไลน์ (ฟรี) เรื่อง

รู้จัก…เข้าใจ Cyberbullying

 

โดย โครงการ “Smarter Life by Psychology รู้จักเข้าใจ Cyberbullying” คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 17.00-19.00 น. ทาง Zoom

ผู้เข้าร่วมรับฟังการเสวนาจนจบจะได้รับ e-certificate ทางอีเมล

 

 

วิทยากร
  • คุณคณาธิป สุนทรรักษ์ (ลูกกอล์ฟ) Founder of ANGKRIZ
  • คุณนรินทร ชฎาภัทรวรโชติ (เกรซ) Miss Thailand World ประจำปี 2562 และ Brand Ambassador of Mental Health Department of Thailand
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐสุดา เต้พันธ์ (อ.เติ้น) คณบดี และอาจารย์ประจำแขนงวิชาจิตวิทยาการปรึกษา

 

วิทยากรและผู้ดำเนินรายการ
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หยกฟ้า อิศรานนท์ (อ.หยก) อาจารย์ประจำแขนงวิชาจิตวิทยาสังคม และอาจารย์ประจำแขนงวิชาการวิจัยจิตวิทยาประยุกต์

 

ประเด็นการเสวนา
  • Cyberbullying (การข่มเหงรังแกในโลกออนไลน์) คืออะไร
  • ประเภทต่าง ๆ ของ Cyberbullying
  • ผลกระทบและความรุนแรงของ Cyberbullying ต่อปัจเจกบุคคลและสังคม
  • วิธีการรับมือเหตุการณ์ Cyberbullying หากเป็นผู้ถูกกระทำหรือผู้พบเห็นเหตุการณ์
  • สิ่งที่ควรตระหนักเพื่อไม่ให้ตนเองเป็นผู้กระทำ

 

สมัครเข้าร่วมได้ทาง https://forms.gle/mX5HiUMi77A5Kgv98

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่ คุณวาทินี 02-218-1307 อีเมล wathinee.s@chula.ac.th

 

 

แชร์คอนเท็นต์นี้