โครงการ “Smarter Life by Psychology รู้จัก…เข้าใจ Cyberbullying”

27 May 2024

 

สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพื่อเท่าทัน ป้องกัน และรับมือการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ ในยุคสังคมดิจิทัลอย่างมีสุขภาวะที่ดี
โดย โครงการ “Smarter Life by Psychology รู้จักเข้าใจ Cyberbullying” คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

 

 


 

Episode 1 “รู้จัก…เข้าใจ Cyberbullying: Introduction

    • ผลกระทบของ Cyberbullying
    • คำอธิบายในทางจิตวิทยาถึงเหตุผลที่ Cyberbullying สามารถสร้างผลกระทบได้อย่างรุนแรง
    • กลุ่มคนที่มักจะตกเป็นเหยื่อของ Cyberbullying
    • แนวทางเบื้องต้นในการป้องกันและรับมือปัญหา Cyberbullying

 

 


 

Episode 2 “รู้จัก…เข้าใจ Cyberbullying: มิติผู้กระทำ

 


 

Episode 3 “รู้จัก…เข้าใจ Cyberbullying: มิติผู้ถูกกระทำ

 


 

Episode 4 “รู้จัก…เข้าใจ Cyberbullying: มิติผู้พบเห็นเหตุการณ์

 

แชร์คอนเท็นต์นี้