อาจารย์ภาณุ สหัสสานนท์

อาจารย์ประจำแขนงวิชาจิตวิทยาการปรึกษา

  • Email
    Panu.S@chula.ac.th
  • Phone Number
    02-218-1334
  • Office
    คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ ชั้น 8
Flower

ประวัติ


Panu had been working as a lecturer in the faculty of psychology where he had earned a master’s and bachelor’s degree. Working as the counselor in the counseling center also gives him the fortunate chance to combine research and practice. Currently, he is studying in Counseling and Psychotherapy in the University of Edinburgh.


 

การศึกษา


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (เกียรตินิยม)

 

สาขาความเชี่ยวชาญ


COUNSELING AND PSYCHOTHERAPY

 

ประเด็นการวิจัยที่สนใจ


1. LGBT and Diversity
2. Couple and relationship
3. Autoethnography & Narrative

 

Link to Scopus Profile 

Link to Google Scholar Profile