อาจารย์ ดร.เฟย กู

อาจารย์ประจำแขนงวิชาจิตวิทยาเชิงปริมาณ

  • Email
    Fei.G@chula.ac.th
  • Office
    คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ ชั้น 8
Flower

ประวัติ


Fei Gu received his B.S. in Statistics from Shanghai University of Finance and Economics and M.S. and Ph.D. in Educational Measurement and Statistics from the University of Kansas. His research focuses on Regression, Multivariate Analysis, Structural Equation Model, Time Series Analysis, and State Space Model (also known as Dynamic Factor Model in psychometrics).

 

การศึกษา


UNIVERSITY OF KANSAS
PH.d in MEASUREMENT and statistics

UNIVERSITY OF KANSAS
M.S. IN MEASUREMENT and statistics

Shanghai University of finance and economics
B.S. IN STATISTICs

 

ประเด็นการวิจัย


1. Regression
2. Multivariate Analysis
3. Structural Equation Model
4. Time Series Analysis
5. State Space Model/Dynamic Factor Model

 

ประเด็นการวิจัยที่สนใจ


1. SAS PROGRAMING
2. SIMULAIONS

 

 

Link to Scopus Profile