อาจารย์ ดร.อาดิ เช็คเค็ด

อาจารย์ประจำแขนงวิชาจิตวิทยาสังคม

  • Email
    Adi.S@chula.ac.th
  • Office
    คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ ชั้น 8
Flower

ประวัติ


Dr. Adi Shaked is a social psychologist and an emotion researcher. He is particularly interested in the role of emotions, communication, and other psychological phenomena in social evaluation and social decision-making

In life, we often need to make hard choices about how to spend our limited resources, such as our time, reputation, and energy to cultivate relationships. Through repeated observations of and interactions with others, we learn to invest these resources in relationships that provide us with comfort, meaning and support. Adi is interested in the way these social decisions are shaped by the information we glean from others through communication, shared emotional experiences, and other social forces that bind people together.


 

การศึกษา


UNIVERSITY OF VIRGINIA
DOCTOR OF PHILOSOPHY (PH.D.) IN SOCIAL PSYCHOLOGY

UNIVERSITY OF VIRGINIA
MASTER OF ARTS (M.A.) IN SOCIAL PSYCHOLOGY

UNIVERSITY OF MARYLAND
BACHELOR OF ARTS (B.A.) IN LINGUISTICS AND PHILOSOPHY, SUMMA CUM LAUDE

UNIVERSITY OF MARYLAND
BACHELOR OF SCIENCE (B.S.) IN PSYCHOLOGY, SUMMA CUM LAUDE

 

สาขาความเชี่ยวชาญ


1. SOCIAL PSYCHOLOGY
2. EVOLUTIONARY PSYCHOLOGY

 

ประเด็นการวิจัยที่สนใจ


1. EMOTION
2. COMMUNICATION
3. SOCIAL MEDIA
4. MORALITY

 

Link to Scopus Profile