Flower

All News

ปฏิทินโครงการอบรมความรู้ทางจิตวิทยา ปี 2567

  โครงการอบรมความรู้ทางจิตวิทยา สำหรับบุคคลทั่วไป โดยงานบริการวิชาการกลาง คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี 2567     โครงการอบรมความรู้ทางจิตวิทยา หัวข้อ เวลาจัดอบรม ช่วงเวลารับสมัคร สถานะ แนวทางการบริการจัดการความหลากหลายในองค์กร สำหรับผู้ดูแลและจัดการทรัพยากรบุคคล (Diversity Management in Organizations for Human Resources) 23 มีนาคม 2567 กุมภาพันธ์ 2567 อบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและจิตบำบัด (Theories of Counseling and Psychotherapy) 8 มิถุนายน – 3 สิงหาคม 2567 เม.ย. 67 ปิดรับสมัครแล้ว พื้นฐานทางจิตวิทยาพัฒนาการ ประจำปี 2567 17 – 28 มิถุนายน 2567 เม.ย. – […]

Learn more

Chula Care 2566-2567 : สำหรับบุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  Chula Care : ทุกปัญหานักจิตวิทยา​ยินดีรับฟัง *** ประชาสัมพันธ์สำหรับบุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ***     ศูนย์สุขภาวะทางจิต คณะจิตวิทยา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดโครงการบริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับอาจารย์และบุคลากรจุฬาฯ (Chula Care) เพื่อดูแลสุขภาพภาวะทางจิตของบุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับการสนับสนุนการดำเนินโครงการ ภายใต้โครงการ CU Sustainable Well-Being: เสริมสร้างสุขภาวะอย่างยั่งยืน โดยมีนักจิตวิทยาที่มีความเชี่ยวชาญให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแก่บุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   บุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสามารถรับบริการฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีระยะเวลาในการรับบริการตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2567         บุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนขอนัดหมายรับบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาของศูนย์สุขภาวะทางจิต คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ทาง http://wellness.psy.chula.ac.th   สอบถามข้อมูลการรับบริการเพิ่มเติมได้ที่ “ศูนย์สุขภาวะทางจิต” ในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. เบอร์โทรศัพท์ 082–329-8001 Line OA : @266wares […]

Learn more

Here to Heal: Mental Health and Wellbeing Support Services

  From 2020 to 2023, Chulalongkorn University’s Psychology Faculty partnered with the Thai Health Promotion Foundation for a project. Their goal was to create an online system called Mental Health Online Service (MOS) or “Here to Heal” service to improve mental health services in Thailand. MOS offers a range of services, including mental health information, […]

Learn more

Social So Chill – Monthly Live Talk 2023

  Social So Chill – Monthly Live Talk     2566     Ep.01 – รัก..ออกแบบได้ วิทยากร: ผศ.ดร. หยกฟ้า อิศรานนท์ และคุณวันทิพย์ ชวลีมาภรณ์ นิสิตปริญญาเอก   Ep.02 – ปรับงานอย่างไร… ให้ชีวิตสมดุล วิทยากร: ผศ. ดร.ประพิมพา จรัลรัตนกุล และคุณปณต ศรีสินทรัพย์ นิสิตปริญญาเอก   Ep.03 – จิตวิทยาสังคมกับการเลือกตั้ง วิทยากร: อ. ดร.ภัคนันท์ จิตต์ธรรม และคุณเมธพนธ์ เตชะบุญเกียรติ นิสิตปริญญาตรี   Ep.04 – Locus of control อำนาจควบคุมตนสำคัญอย่างไร วิทยากร: ผศ. […]

Learn more

Social So Chill - Monthly Live Talk 2022

  Social So Chill – Monthly Live Talk     2565     Ep.01 – ผู้นำแบบไหน คนไทยชอบ วิทยากร: ผศ. ดร.ประพิมพา จรัลรัตนกุล   Ep.02 – ความสัมพันธ์กึ่งเสมือน (Parasocial Relationship) วิทยากร: ม่อน นิสิตป.โทจิตวิทยาสังคม, เบอร์ลิน โมน่า แพท ริว ริน นิสิตป.ตรีหลักสูตรนานาชาติ และ อ. ดร.ภัคนันท์ จิตต์ธรรม   Ep.03 – ความก้าวร้าวในสังคมไทย: บุคลิกภาพด้านมืด วิทยากร: ผศ. ดร.อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช และ ดร.นฤมล อินทหมื่น บัณฑิตปริญญาเอก   Ep.04 […]

Learn more

Employee’s Counseling and Stress Management Skills Development Program

Academic Service Department and Psychology Center for Life-Span Development and Intergeneration, Faculty of Psychology, Chulalongkorn University together with Siam City Cement Public Company Limited operate a project to develop counseling and stress management skills for employees of Siam City Cement Public Company Limited aiming to encourage more happiness at work and reduce the psychological impact […]

Learn more

บริการให้คำปรึกษาผู้ปกครองด้านพัฒนาการ แบบรายบุคคล สำหรับเด็กอายุแรกเกิด - 6ปี

  ศูนย์จิตวิทยาพัฒนาการและความสัมพันธ์ระหว่างวัย จุฬาฯ จัดโครงการให้คำปรึกษาผู้ปกครองด้านพัฒนาการ แบบรายบุคคล สำหรับเด็กอายุแรกเกิด – 6 ปี ผ่านโปรแกรม Zoom (online)   ให้คำปรึกษาด้านพัฒนาการ โดย นักจิตวิทยาพัฒนาการ ให้คำแนะนำด้านพัฒนาการ การปรับพฤติกรรม ให้คำปรึกษา 45 นาที/ครั้ง       ติดต่อสอบถาม นัดหมาย/จองคิว ได้ทั้งช่องทาง Line @chulalifedi และ Inbox Page Life Di ค่ะ

Learn more
1 2 20