การบรรยาย หัวข้อ “การดูแลใจด้วยความเมตตากรุณาต่อตัวเอง (Self-compassion)”

20 Feb 2023

 

งาน “Chula health care body & mind : รักกาย รักใจ ห่วงใย ณ จุฬาฯ”

วันอังคาร ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.00-12.00 น

ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาฯ

 

บูธ “รักใจ” ขอเชิญชวนทุกท่านมาฮีลลิ่งจิตใจด้วย Self – Compassion และกิจกรรมรักสุขภาพใจจากทีม Chula Student Wellness & ทีมศูนย์สุขภาวะทางจิต คณะจิตวิทยา

 

  • Self-reflection สะท้อนคำพูดที่ตำหนิหรือให้กำลังใจตนเองในช่วงเวลาที่ผ่านมา
  • Self-remind with “KINDNESS” tree เตือนตัวเองด้วยต้น “ดีกับใจ”  ด้วยคำพูดดี ๆ ที่มอบให้กับตนเอง
  • เวลา 11.20 – 12.00 น. มีกิจกรรมการบรรยาย หัวข้อ “การดูแลใจด้วยความเมตตากรุณาต่อตัวเอง (Self-compassion)”
    โดยวิทยากร อาจารย์ ดร.พูลทรัพย์ อารีกิจ ผู้ช่วยคณบดีคณะจิตวิทยา และอาจารย์ประจำแขนงวิชาจิตวิทยาการปรึกษา

 

 

ตลอดกิจกรรม ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

 

แชร์คอนเท็นต์นี้