เชิญชวนนิสิตประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ใหม่ ศูนย์ PSYCH-CEO

07 Jun 2023

 

ปิดเทอมแล้ว มาแสดงความคิดสร้างสรรค์ให้เต็มที่กันเถอะ!
ศูนย์จิตวิทยาเพื่อประสิทธิภาพองค์กร (Psychological Center for Effective Organization : PSYCH-CEO) ขอเชิญชวนน้องๆนิสิตร่วมแสดงความสามารถในการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ใหม่สำหรับศูนย์ PSYCH-CEO

 

ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2566

ชิงรางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท!!

 

 

 

เงื่อนไขการเข้าร่วม
 • เป็นนิสิตคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สามารถเข้าร่วมได้ทุกชั้นปี ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
 • สามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ชิ้น / คน หรือ กลุ่ม
 • ส่งผลงานในรูปแบบนามสกุล .JPG .AI .PSD หรือ .PDF ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi พร้อมระบุ code สีโหมด CMYK (สามารถระบุแนวคิดในการออกแบบได้ตามความต้องการในการนำเสนอ)
 • ผลงานที่เข้าร่วมการประกวดจะต้องเป็นการออกแบบของนิสิตเองเท่านั้น
 • สามารถส่งผลงานได้ที่ psyassesscu@gmail.com ได้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 โดยส่งผลงานพร้อมแนบรายละเอียดผู้ออกแบบ (ชื่อ-สกุล ระดับการศึกษา ชั้นปีและรหัสนิสิต)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ psyassesscu@gmail.com หรือโทร 02-218-1172 (พี่พลอย นักจิตวิทยาประจำศูนย์ฯ)

 

 

รางวัลการประกวด
 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 10,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 5,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 3,000 บาท

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมในการออกแบบ (Optional)

ศูนย์จิตวิทยาเพื่อประสิทธิภาพองค์กร (PSYCH-CEO) จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรอย่างครบวงจร ทั้งสร้างข้อสอบคัดเลือกบุคลากร การวัด-การประเมิน การพัฒนามาตรวัดเพื่อการประเมินและการแก้ไขปัญหาภายในองค์กร การตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางจิตมิติของมาตรวัดทางจิตวิทยา และการจัดอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรอย่างยั่งยืน

 

 

พันธกิจของศูนย์ฯ
 • เพื่อเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือประเมินทางจิตวิทยาในประเทศไทย
 • เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและต่อยอดความรู้เกี่ยวกับการประเมินทางจิตวิทยาในประเทศไทย
 • เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินทางจิตวิทยาแก่ประชาชนและองค์กรต่าง ๆ ในประเทศไทย
 • เพื่อเป็นแหล่งให้บริการการประเมินทางจิตวิทยาที่ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ

 

อย่าลืมส่งผลงานกันเข้ามานะคะ

 

 

Share this content