กิจกรรมกลุ่มสำหรับบุคลากรจุฬาฯ เรื่อง “ลดความเครียด เพื่อเพิ่มสมดุลให้ชีวิตและการทำงาน”

18 Jun 2024 - 27 Jun 2024

Wellness Center

 

ศูนย์สุขภาวะทางจิต คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมการบรรยายความรู้เชิงจิตวิทยาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะทางจิตบุคลากรของจุฬาฯ เรื่อง ลดความเครียด เพื่อเพิ่มสมดุลให้ชีวิตและการทำงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการป้องกันสร้างเสริมสุขภาวะผ่านปัจจัยจิตวิทยาทางบวก เพื่อลดความเสี่ยงต่อความเครียดและภาวะหมดไฟของบุคลากรจุฬาฯ โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการ CU Sustainable Well-being: เสริมสร้างสุขภาวะอย่างยั่งยืน

 

 

 

 

วิทยากร
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลยา พิสิษฐ์สังฆการ
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบุญ จารุเกษมทวี

อาจารย์ประจำแขนงวิชาจิตวิทยาการปรึกษา คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

วันและเวลา

กลุ่มที่ 1:

วันที่ 18, 20, 25 และ 27 มิถุนายน 2567

เวลา 10.00 – 12.00 น.

กลุ่มที่ 2:

วันที่ 18, 21, 25 และ 27 มิถุนายน 2567

เวลา 13.30 – 15.30 น.

 

สถานที่จัดกิจกรรม:

ณ ห้อง 614 อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม:

กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นสำหรับบุคลากร จุฬาฯ โดยบุคลากร จุฬาฯ สามารถเข้าร่วมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมการรับฟังบรรยายได้ที่:

https://forms.gle/rG9k8Mdumx2Xb3FY7

รับสมัครจำนวนจำกัด

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

ศูนย์สุขภาวะทางจิต คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เบอร์โทรศัพท์ 082 – 329 -8001

Line OA: @266wares

Share this content