14 สิงหาคม 2561   ตารางการใช้งานห้องคอมพิวเตอร์ เทอมต้น ปีการศึกษา 2561 เริ่ม 14 สิงหาคม 2561
  06 ธันวาคม 2559   แผนปฏิบัติงานหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2560
  14 กันยายน 2553   ประชาสัมพันธ์ : ระเบียบ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การใช้บริการของหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
  19 กรกฎาคม 2557   ประชาสัมพันธ์ : พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
  แบบฟอร์มสำหรับขอใช้บริการ CUNET (E-mail)  
 

แบบฟอร์มสำหรับขอใช้บริการ CUNET (E-mail) สำหรับบุคลากรใหม่ : Thai

 

แบบฟอร์มสำหรับขอใช้บริการ CUNET (E-mail) สำหรับบุคลากรใหม่ : Eng

 

แบบฟอร์มสำหรับขอเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับบริการ CUNET

    LINK สำหรับเข้าใช้งานระบบต่างๆ  
 

Net Authentication > Login

 

Chula mail > Login

 

Chula mail > คู่มือ

 

VPN Chula

 

LessPaper > Login

 

Microsoft Office 365 > Login

 

Microsoft Office 365 > คู่มือ

 

Google Apps > Login

 

Google Apps >คู่มือ

 

Chula Sharebox V1 > Login (เก่า)

 

Chula Sharebox V2 > Login

 

Chula Sharebox V2 > คู่มือ

 

PSY Video Stream > Login

 

E-THESIS

 

PSY - IT Service Online Form

    PSY WIFI - Map Fl. : 5, 6, 7, 8