01
 

บันทึกภาพ : คณาจารย์คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมถ่ายรูปแสดงความยินดีกับนิสิตมหาบัณฑิต จากคณะจิตวิทยา เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2554

 

(สามารถขอรับภาพความละเอียดสูงได้ที่ หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ)

 

หน้า 1


หน้า 1