งาน บริการห้อง Labcom
  งาน Database
  งาน Graphic Design
  งาน Hardware
  งาน Software
  งาน Network
  งาน Website
  วิธีการฝัง Font ลงไฟล์ PowerPoint / Word / Excel ป้องกันอักษรเปลี่ยนแปลงเมื่อเปิดกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่ไม่มี font แบบเดียวกัน
  การเรียกคืนไฟล์ที่ถูกไวรัสซ่อนไฟล์ไว้
  การใช้โปรแกรมเขียน Flowchart (เบื้องต้น) และ การใช้งานโปแกรม Clickchart
  เรียนรู้เรื่องมัลแวร์และไวรัส Wannacry
  คู่มือการใช้เรียกคืนไฟล์จากที่โดนไวรัสซ่อนไฟล์
  คู่มือการใช้งาน Chula Sharebox v2
  คู่มือ upgrade windows 10
  คู่มือ การตั้งค่า windows 10 : English
  คู่มือใช้งาน Trend micro anti-virus ที่ติดตั้งให้ใหม่
  วิธีป้องกันการถูก Hack ข้อมูลใน Dropbox เบื้องต้น ด้วยการใช้ระบบ 2 Steps Verification
  ไวรัส การแก้ไข และการใช้งาน Kaspersky Anti-virus
  Flowchart ขั้นตอนการแจ้งติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งาน
  Flowchart ขั้นตอนการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์
  Flowchart ขั้นตอนการให้บริการรับแจ้งและแก้ไขปัญหาการใช้งานสัญญาณเครือข่ายไม่ได้ แจ้งทางโทรศัพท์
  คู่มือการตั้งค่า E-mail สำหรับบุคลากร (Mobile Device)
  ตั้งค่า Chula WiFi (โดยไอทีกลาง) - วิธีตั้งค่า Chula WiFi บน Iphone/iPad  
 

วิธีตั้งค่า Chula WiFi บน Iphone/iPad

 

วิธีตั้งค่า Chula WiFi บน Android

 

วิธีตั้งค่า Chula WiFi บน MAC

 

วิธีติดตั้ง Lotus Note - Windows 7

  คู่มือการใช้งาน CU Webmail สำหรับบุคลากร v.1.1