สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-218-1184 หรือทาง E-mail
    แขนงวิชาจิตวิทยาการปรึกษา : counpsy.chula@gmail.com     แขนงวิชาจิตวิทยาสังคม : socpsy.cu@gmail.com  
    เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา : wanlop.s@chula.ac.th